fbpx

Rakettnatt 2021 er avlyst. Vi har gledet oss så mye til å komme tilbake, men dessverre vil det ikke være mulig å lage et ordentlig Rakettnatt i august. Det er med tungt hjerte vi deler denne nyheten, og vi håper at alle vil komme tilbake til Rakettnatt til neste år.

På denne siden finner du informasjon om kjøpte billetter til Rakettnatt 2021, og hva som skjer videre mot 2022.

 

Hva skjer med kjøpte billetter til Rakettnatt 2020 og 2021?

Alle kjøpte billetter til Rakettnatt 2020 og 2021 er automatisk gyldige i 2022. Du behøver altså ikke å foreta deg noe, men vi oppfordrer likevel alle til å hente ut billetten sin med korrekt dato og årstall via Ticketmaster Appen eller via din profil på ticketmaster.no. Dette vil være mulig å gjøre innen kort tid.

 

Hvordan kan jeg refundere billetten min? 

Du refunderer billetten din inne på din brukerkonto hos Ticketmaster. Det er frist for å refundere billetten 1. juli 2021.

Steg 1. Logg inn på Min Konto hos Ticketmaster

Steg 2. Velg ordren du vil refundere under «Mine billetter»

Steg 3. Klikk på «Trenger du hjelp med denne ordren?» nederst på siden, velg relevant kategori og følg videre instruksjoner

 

Hvilken informasjon har dere sendt ut til billettkjøpere?

Vi skal sende ut samme informasjon som på denne siden til billettkjøpere.

 

Kommer de samme artistene til Rakettnatt 2022? 

Det er usikkert, men vi kommer til å annonsere artister i tiden fremover.

 

/

 

Rakettnatt 2021 is cancelled. We have looked forward to returning this year, but unfortunately, it will not be possible to make a proper Rakettnatt in august. It’s with a heavy heart we share this news, and we hope that everyone will come back to Rakettnatt next year.

On this page, you’ll find information about tickets to Rakettnatt 2021, and how we’ll work towards 2022.

 

What happens to tickets bought for Rakettnatt 2020 and 2021?

All bought tickets to Rakettnatt 2020 and 2021 will automatically be valid for 2022. You don’t have to do anything, but we encourage you to get your ticket with a new date and year on the Ticketmaster app or through your profile on ticketmaster.no. This will be possible to do shortly.

 

How can I get a refund for my ticket?

You get a refund on your account on Ticketmaster. The deadline to do this is on 1st July 2021.

Step 1: Log in to My Account on Ticketmaster

Step 2:  Choose the order you want to refund under “My Tickets”

Step 3: Find «Do you need help with this order» at the bottom of the page, choose the right category, and follow the instructions there.

 

What information have you sent out to ticket holders?

We are sending out the same information that is available on this page.

 

Will the same artists come to Rakettnatt 2022?

We don’t know yet, but we will launch artists in the time ahead.

 

Main Partners / Rakettnatt