VOLUNTEER

Bli frivillig

Informasjon:

RakettNatt trenger frivillige for å fyre opp raketten og kjøre show både før, under og etter festivalen. Vi lover mye morro, du blir kjent med nye mennesker og får være med på den fantastiske begivenheten der raketten går til himmels og rett inn i romfartshistorien!

Klikk her for å melde deg som frivillig!

Arbeider du som frivillig under festivalen må du jobbe den dagen som er mest hensiktsmessig for RakettNatt, og dermed får du festivalpass for å delta som publikummer den andre dagen. Jobber du kun i forkant/etterkant av festivalen må du arbeide mellom 14 og 16 timer for å få festivalpasset.


Følgende betingelser forplikter du deg til som frivillig på RakettNatt 2017:

 

  • Jobbe dine avtalte vakter. Dette tilsvarer som regel 14-16 timer i for-/etterkant av festivalen eller ei lang vakter under avvikling av festivalen (altså en festivaldag).
  • Møte opplagt, presis og edru til de vaktene du har avtalt med festivalen
  • Ha på deg crewklær på jobb. Dette er ditt arbeidsantrekk, og benyttes når du er på jobb dersom ikke annen beskjed er gitt.
  • Ikke nyte alkohol på jobb
  • Du skal bruke påvist verneutstyr i arbeidsoppgaver der dette er nødvendig
  • Ved frafall skal du gi beskjed til nærmeste overordnede så tidlig som overhodet mulig

 

RakettNatt forplikter seg til å gi deg som frivillig:

 

  • Festivalpass
  • Crewklær
  • Adgang til produksjonsområdet når du er på jobb
  • Mat og drikke mens du er på jobb

 

All informasjon du som frivillig tilegner deg er taushetsbelagt. Du har ikke under noen omstendigheter anledning til å uttale deg om festivalen overfor media uten å avklare dette med din nærmeste leder og presseansvarlig. Dette gjelder også etter at arbeidsforholdet er endt. Brudd på disse forpliktelsene ses som avtalebrudd og kan medføre inndragning av festivalpass og utestenging fra festivalen.

 

Ved elektronisk godkjennelse av denne avtalen forpliktes RakettNatt og frivillig til å holde sin del av avtalen. I tillegg forsikres du som arbeider på RakettNatt Music and Arts festival. Ved eventuell skade i festivalsammenheng plikter du å melde i fra til din gruppeleder, og dere skal sammen fylle inn skadeskjema.

 

Misbruk av passet eller manglende oppmøte vil medføre fakturering i etterkant pålydende 1195 kroner.